Beleidsplan

cropped-Logo-Stichting-Ophenta-JPEG.jpg

BELEIDSPLAN Stichting Ophenta, 2021-2025

  1. Doelstelling van Stichting Ophenta: de ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking in Afrika, daarbij inbegrepen de verzorging van het levensonderhoud voor personen die zich in zetten voor deze ontwikkelingssamenwerking in Afrika en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. Stichting Ophenta zal zich de komende jaren richten op het ondersteunen van het ontwikkelingswerk dat gebeurt in Mozambique. Daardoor wordt klinisch werk en educatie op het platteland in het noorden van Mozambique ondersteund.
  3. Stichting Ophenta zal de reeds aanwezige middelen inzetten voor het genoemde werk onder 2.
  4. Stichting Ophenta zal de komende jaren fungeren als fondsenwervende Stichting in Nederland ten behoeve van het werk in Mozambique.
  5. Stichting Ophenta zal er tevens, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, op toezien dat via haar Stichting beschikbaar gestelde fondsen conform de afspraken tussen donor en ontvanger worden besteedt en hierover de overeengekomen verantwoording wordt gegeven.

Renkum, 10-06-2021