Bestuursleden

Stichting Ophenta wordt door een aantal enthousiaste bestuurd. We zijn doorlopend actief betrokken bij het werk van Estrela da Manhā.

Bestuur
Nico Oudshoorn – Voorzitter
Hanneke Bouman – Secretaris
Bart Roosenburg – Penningmeester