Bestuursleden

Bij het realiseren van onze plannen is de hulp van een goed bestuur onmisbaar. We hebben een aantal enthousiaste mensen bereid gevonden om Stichting Ophenta te leiden en het huidige project in Mozambique te ondersteunen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Nico Oudshoorn – Voorzitter
Hanneke Bouman – Secretaris
Bart Roosenburg – Penningmeester