Welkom!

Stichting Ophenta ondersteunt het werk van de Mozambikaanse stichting “Estrela da Manhã”. Estrela da Manhã (betekenis: de Morgenster) is een Mozambikaanse gezondheidsorganisatie  werkzaam in Noord-Mozambique.

Ophenta betekent “liefde” in het Makua, de taal in het noorden van Mozambique. In het bijzonder wordt hiermee bedoeld de liefde voor de naaste.

 

Mattheüs 22:39: …: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Mattheüs 5:16: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Volg ons op: