Doelstelling

Doelstelling van Stichting Ophenta: de ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking in Afrika, daarbij inbegrepen de verzorging van het levensonderhoud voor personen die zich in zetten voor deze ontwikkelingssamenwerking in Afrika en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.